JAVALO ® Dak- en Gevelsystemen BV
Meer dan 25 jaar ervaring in Panelenbouw-Renovaties
Javalo-projecten
Logo Javalo Sandwichpanelen

Bedrijfsprofiel --Duurzaamheid --Veiligheid

JAVALO Dak- en Gevelsystemen B.V. wil met energiezuinig en energieneutraal bouwen en renoveren zijn steentje bijdragen aan het energie- of klimaatneutraal maken van bedrijfspanden. Dat zijn gebouwen die net zoveel energie opwekken, als ze nodig hebben. Voorkomen dat onnodig energie verloren gaat, is een essentieel onderdeel van energieneutraal bouwen.

JAVALO Dak- en Gevelsystemen B.V. richt zich op het toepassen van bouwmaterialen die de een hoge warmte-isolatie opleveren. Het accent ligt daarbij op isolerende sandwichpanelen. De hoge isolatiewaarde van het eindproduct zorgt voor grote energiebesparing en lijdt tot minder uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Bedrijven levert het een gunstiger zogenoemde CO2-voetafdruk op. Die voetafdruk is een berekening van het beslag dat een bedrijf legt op energie en milieu.

JAVALO Dak- en Gevelsystemen B.V. werkt ook aan een beter milieu door zoveel mogelijk recyclebare materialen te gebruiken. Daarmee volgen wij het kringloopprincipe van ‘cradle-to-cradle’. In het kort staat dat voor: afval is voedsel. Ofwel alle gebruikte materialen moeten na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander recyclebaar product zonder dat kwaliteitsverlies optreedt. Samen met onze opdrachtgevers bouwen wij mee aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen!

VCA

Metaalunie
Tel: 0411-650065

  Havervelden 4, 5281 PT Boxtel. email: javalo@javalo.nl